Zonder Poeha
Yoga en TRE

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties, maar ook ZZP-ers alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan derden mogen worden gegeven.
Bij Yoga zonder poeha hanteer ik het volgende:

  • Ik stuur enkele malen per jaar nieuwsberichten over yoga en/of TRE. Wanneer je je opgeeft voor de nieuwsbrief gebruik ik je email adres alleen voor dit doeleinde en deel het nooit met derden. Zit je bij me op les dan zit aan je abonnement altijd de nieuwsbrief gekoppeld. Stop je met het volgen van lessen, dan dien je jezelf af te melden voor de nieuwsbrief, als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Stuur me een mailtje en ik haal je uit het bestand.
  • Wanneer je lessen bij me volgt bewaar ik geen andere persoonlijke gegevens, dan je naam, je e-mailadres en een notitie of je betaald hebt of niet (per bank of contant). Natuurlijk deel ik dit niet met derden.
  • TRE deelnemers die een intakeformulier invullen/invulden laat ik bij deze weten dat ik alleen het laatste blad (met de ondertekening voor de vertrouwelijkheid clausule, de vrijwaring en de onderwijsclausule) bewaar, max 15 jaar. De persoonlijke en medische gegevens bewaar ik niet (meer).
  • Voor TRE-trainees, in opleiding bij Doomernik Training en Coaching geldt: privacyregels en delen van gegevens tussen opleider-mentor-trainee, zoals in het opleidingstraject overeengekomen.
  • Via mijn website communiceer ik ook alle dingen die ik via de e-mail nieuwsberichten communiceer. Via mijn website hebben andere sites nooit de beschikking over jouw gegevens en gedrag, simpelweg omdat ik er niet via een link naar verwijs. Je kunt me natuurlijk zonder al te veel poeha helemaal op eigen kracht vinden op FB, maar ik ben daar momenteel een niet-actief lid. 
  • Ik doe niet actief aan ‘online marketing’, dus ik gebruik geen bezoekersgegevens, cookies e.d. om mijn site te verbeteren, of om te adverteren. Ik vertrouw op de ouderwetse mond tot mond reclame. Je kunt me altijd op de hoogte brengen van wat er beter of anders kan op mijn site. Zonder poeha dus.
  • Wil je je persoonsgegevens verwijderen uit mijn hele 'administratie' stuur me dan gewoon een mailtje. Een vermelding 'verwijderen persoonsgegevens' in de aanhef of onderwerp van de mail is genoeg. Alleen de TRE clausules blijven 15 jaar bewaard.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Met vriendelijk groet,
Mireille Greijmans
'Ondernemer zonder poeha'