Zonder Poeha
Yoga en TRE

Maak kennis met TRE - Introductie 

TRE® leer je van een gecertificeerde provider, pas daarna ga je zelf aan de slag!


Kennismaken met Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE)

Boek over TRE van David Berceli

Tijdens een introductiesessie maak je eerst kennis met de achtergronden van TRE. We bespreken dit kort en nemen daarin ook jouw intake-formulier in grote lijnen door. Daarna doe ik als provider de oefeningen (7 in totaal) eerst voor, zodat jij daarna de oefeningen (al dan niet aangepast!), uit kunt voeren en wellicht het natuurlijke 'ontladingsmechanisme' al eens kunt ervaren. 

We nemen ruim de tijd voor het uitleggen en afstemmen van de oefeningen en het ontdekken en oefenen van het 'zelf-reguleren'. Natuurlijk nemen we ook tijd om dat wat er loskomt te laten integreren, zodat jij gegrond en in het hier & nu de studio weer verlaat. Je ontvangt achteraf een boekje met alle oefeningen, een 'Bijsluiter' en de 'Stress Barometer' waarmee jij thuis op een veilige manier met TRE aan de slag kunt.


TRE kun je aanleren in een 1-op-1 introductiesessie, of in groepsverband. Waar je voor kiest heeft te maken met je persoonlijke voorkeur en ook met je conditie. Als je je niet op je gemak voelt in een groep dan kun je beter voor een individuele sessie kiezen.

Van te voren vraag ik je een intake-formulier in te vullen. Dat stuur ik je via de mail toe, nadat je een afspraak hebt bevestigd. Invullen mag thuis al van te voren of ter plekke hier in de studio. Naar aanleiding van je intake-formulier bespreken we wat (on)mogelijk is, of waar we samen op kunnen letten in de sessie. Bij TRE hoef je niet te 'praten' over dat wat moeilijk is, houd het dus ook in je intake-formulier kort en bondig. Het is fijn als ik van essentiële dingen op de hoogte ben, maar ik wil niet onnodig dingen aanraken of oprakelen. Ik bewaar geen gegevens van je (alleen je e-mailadres en een 'verklaring van deelname') en bouw geen 'dossiers' op.

Bij fysieke of psychische problemen, ernstige vermoeidheid, hoog gevoeligheid of een traumaverleden is het vaak nodig de oefeningen en de intensiteit persoonlijk af te stemmen. Dat werkt beter in een individuele sessie. Je kunt dit vooraf met me overleggen of in je intake-formulier kort benoemen.


Na een introductie sessie kun je individueel (of in groepen) je eigen TRE proces verdiepen, zie TRE Coaching.


Kosten:
Individuele TRE introductie sessie (op afspraak; 1,5 uur): 115 euro (inclusief 9% BTW).

De TRE sessies worden niet door zorgverzekeraars vergoed.